علامتی از کبد چرب ،اگر زیاد می خوابید ؛ کبدتان بیمار است!

 علامتی از کبد چرب


خواب زیاد و بدون دلیل می تواند علامتی اشی از کبد چرب باشد.


 علامتی از کبد چرب

علامتی از کبد چرب ؛به نقل از میزان، ۷۰درصد کسانی که بعد از وعده غذایی ناهار احساس خواب آلودگی دارند دچار کبد چرب هستند.

و حتما سونوی کبد انجام دهند.چون کبدشان بیمار است

افرادی که زود احساس خستگی می کنند و با وجود خواب کافی صبح ها به سختی از خواب بیدار می شود به احتمال زیاد دچار بیماری های کبدی هستند.

بررسی ها نشان می دهند استراحت و کبد ارتباط مستقیمی با یکدیگر دارند

و اگر فرد در صورت خواب و استراحت کافی پس از ساعاتی کار کردن احساس کسالت و خستگی زیادی می کند دچار نوعی نارسایی کبدی می باشد.

گفتنی است، شناخت نقش کبد در تولید انرژی مشخص می‌کند که چگونه کبد ناسالم

می‌تواند سبب احساس خستگی شود. کبد نقش عمده‌ای در تولید انرژی برای بدن دارد.

همانطور که می‌دانید، کبد کلوگز را به کلیگوژن تبدیل می‌کند و برای استفاده‌ی بعدی بدن ذخیره می‌کند.

نتایج مطالعات نشان می دهند استراحت ناکافی و خوابیدن در بازه کوتاهی در شب نیز باعث بروز

کبد چرب می شود و میل افراد را به خورن مواد غذایی چرب و پر کالری افزایش می دهد.

منبع : اگر زیاد می خوابید ؛ کبدتان بیمار است!