فست فود آمادو – شعبه سعادت آباد

فست فود آمادو – شعبه سعادت آباد
فست فود آمادو – شعبه سعادت آباد
۰۲۱-۲۲۰۶۸۸۰۷ ، ۰۲۱-۲۲۰۶۱۹۲۶ ، ۰۲۱-۴۴۴۵۰۱۳۰ ، ۰۲۱-۴۴۶۱۴۷۳۲
۰۹۱۹۲۱۰۶۲۹۹
شعبه پونک: میرزابابایی غربی، بین ستاری و سردار جنگل، پلاک ۱۶۲

شعبه جنت آباد: لاله شرقی، پلاک ۱۸

شعبه مرزداران به زودی

پیتزا - SQUARE PIZZA - JUICT PIZZA
پیتزا آمادو ۲۲/۰۰۰
پیتزا والنات ۲۴/۰۰۰
پیتزا فیلادلفیا ۲۳/۰۰۰
پیتزا بوقلمون ۲۲/۰۰۰
پیتزا استیک و فلفل ۱۹/۰۰۰
پیتزا مگا میت ۲۱/۰۰۰
پیتزا اسموکی چیکن ۱۸/۰۰۰
پیتزا مرغ و اسفناج ۱۹/۰۰۰
پیتزا پپرونی ۱۸/۰۰۰
پیتزا وجترین ۱۶/۰۰۰
پیتزا مارگاریتا ۱۴/۰۰۰

CRUST PIZZA
میت بال ۲۹/۰۰۰
برگر کراست ۲۸/۰۰۰

چیکن برگر - CHICKEN BURGER
هالوپینو چیکن ۱۴/۰۰۰
زینگر ۱۵/۰۰۰
چیکن فیله ۱۴/۰۰۰
دبل دان ۱۷/۰۰۰
رولر ۱۲/۰۰۰
هات داگ تنوری ۱۳/۰۰۰

برگر - BURGER
مگا ماشروم ۱۹/۵۰۰
ماشروم برگر ۱۵/۰۰۰
دبل برگر ۱۸/۵۰۰
چیز برگر ۱۴/۰۰۰
هالو پینو برگر ۱۵/۰۰۰
اسپایسی برگر ۱۴/۰۰۰

مرغ سوخاری - FRIED CHICKEN
مرغ سوخاری ۲ تکه ۱۷/۰۰۰
مرغ سوخاری ۳ تکه ۲۰/۰۰۰
مرغ سوخاری ۹ تکه ۵۷/۰۰۰
مرغ سوخاری ۱۲ تکه ۷۶/۰۰۰
سبد سوخاری ۲۸/۰۰۰
فیش اند چیپس ۲۴/۰۰۰
۳ تکه استریپس ۱۷/۰۰۰
۵ تکه استریپس ۲۳/۰۰۰
برگر پلاس ۲۱/۰۰۰
اکستریم ۲۰/۰۰۰

سالاد - SALAD
سالاد مخصوص ۱۲/۵۰۰
سالاد سزار ۱۳/۰۰۰
سالاد فصل ۶/۰۰۰
سالاد کلم ۳/۰۰۰

پیش غذا - APETIZER
بال سوخاری ۱۰/۰۰۰
قارچ سوخاری ۸/۰۰۰
ناگت مرغ ۷/۰۰۰
پاپ کورن ۸/۰۰۰
نان سیر ۸/۰۰۰
سیب زمینی ویژه ۱۰/۰۰۰
سیب زمینی ۵/۰۰۰
موهیتو ۸/۰۰۰

http://amado.ir
۰۲۱-۲۲۰۶۸۸۰۷ ، ۰۲۱-۲۲۰۶۱۹۲۶ ، ۰۲۱-۴۴۴۵۰۱۳۰ ، ۰۲۱-۴۴۶۱۴۷۳۲ ، لطفا هنگام تماس بگویید که آگهی را در آسترین ها دیده اید.
شعبه پونک: میرزابابایی غربی، بین ستاری و سردار جنگل، پلاک ۱۶۲
شعبه جنت آباد: لاله شرقی، پلاک ۱۸
شعبه مرزداران به زودی

ارسال پیام برای صاحب آگهی

فست فود آمادو – شعبه سعادت آباد